Alt det med småt.

Nedenstående betingelser gælder for alle leverancer fra Lykke & Co. A/S med mindre andet er aftalt.

Bestilling
Efter vi har modtaget din bestilling via telefon, email, online-formular eller tilsvarende, fremsender vi en ordrebekræftelse til den oplyste emailadresse.

Når du har modtaget ordrebekræftelsen, betragtes aftalen som endeligt indgået.

Koordinering
Medmindre andet er aftalt, vil vi kontakte dig en ca. 2 uger inden arrangementet, og aftale nærmere hvad angår holdinddeling, lokaler, opstart, vores ankomsttidspunkt m.m.

Har du nogle spørgsmål inden – eller ønsker du at aftale disse ting tidligere, er du altid meget velkommen til at kontakte os. Koordineringen foregår normalvis via telefon eller email.

Vi deltager gerne, via medhør på telefonen, i jeres eventuelle interne møder om arrangementet. Videomøder kan også arrangeres. Koordineringsmøder på stedet hvor arrangementet afholdes eller på jeres egen adresse, er normalvis ikke indeholdt i vores priser. Du er dog altid meget velkommen til at besøge os på vores kontor efter forudgående aftale.

Priser og betaling
Alle priser er angivet ekskl. moms og er baseret på betaling senest 7 dage efter arrangementsdato.
Kan kreditgodkendelse ikke opnås, betales senest 1 uge før arrangementsdatoen.

Fakturaen fremsendes normalvis pr. email (eller evt. EAN-nr.) ca. 1 uge inden arrangementet, så fakturaen kan behandles rettidigt.

Såfremt der ønskes længere kredittid, kan kreditgodkendte kunder betale senere mod følgende administrationsgebyrer:

Arrangementsdato +30 dage
Fakturagebyr: 530 kr. ekskl. moms

Arrangementsdato +60 dage
Fakturagebyr: 970 kr. ekskl. moms

Ved større arrangementer (+100 personer) opkræves betaling i rater, der forfalder før og efter arrangementets afholdelse.

Afbestilling / flytning af dato foretaget af kunde
Ved aftalens indgåelse er denne bindende i sin helhed. Flytning af dato eller afbestilling kan foretages efter disse regler:

+90 dage før arrangementsdato
Flytning af dato: Ja*.
Afbestilling: 25% af det samlede kontraktbeløb betales.


61-90 dage før arrangementsdato
Flytning af dato: Ja*.
Afbestilling: 50% af det samlede kontraktbeløb betales.


30-60 dage før arrangementsdato
Flytning af dato: Ja*.
Afbestilling: 75% af det samlede kontraktbeløb betales.


Mindre end 30 dage før arrangementsdato
Flytning af dato: Ikke muligt.
Afbestilling: 100% af det samlede kontraktbeløb betales.

* Ved flytning af dato tages forbehold for at vi kan levere på den ønskede nye dato. Ved flytning til senere dato fastholdes den oprindelige betalingsdato. Enhver ændring i forhold til det i ordrebekræftelsen anførte, betragtes som afbestilling og eventuel genbestilling.

Foredrag eller andre bestilte tilvalg kan ikke flyttes eller afbestilles.

Aflysning foretaget af Lykke & Co. A/S
Lykke & Co. A/S er i nedenstående tilfælde berettiget til at annullere aftalen helt eller delvist:

* I tilfælde hvor Lykke & Co. A/S anser arrangementet for uforsvarligt at gennemføre, f.eks. ved meget berusede deltagere.

* Såfremt kunden på dagen vælger at ændre starttidspunktet, uanset grund, således Lykke & Co. A/S ikke vil kunne nå at gennemføre andre planlagte arrangementer planmæssigt.

Lykke & Co. A/S fraskriver sig ethvert ansvar for forhold der indtræffer og som ligger uden for vores rådighed, herunder force majeure, brand, indbrud, skybrud, snestorm eller ethvert ikke blot usædvanligt, men tillige ikke-forventeligt vejrforhold, brolukninger, færdselsuheld eller lignende trafikale problemer, naturkatastrofer, terror, uventede prisstigninger, samt ethvert andet force majeure lignende forhold. Dette gælder også sygdom eller dødsfald hos en af aktørerne eller dødsfald i dennes nærmeste familie.

Ovenstående gælder også såfremt disse forhold indtræffer for vores leverandører, aktører eller andre samarbejdspartnere.

Forsikring
Deltagerne er selv erstatningsansvarlige under deltagelse i spillene. Dvs. det er kundens egen forsikring der dækker.

Lykke & Co. A/S forbeholder sig retten til erstatning i medføre af erstatningsansvarsloven, såfremt udstyret beskadiges af kunden.

Tvist
Enhver tvist skal afgøres efter dansk ret i Retten i Odense.