Alt det med småt.

Nedenstående betingelser gælder for alle leverancer fra Lykke & Co. A/S med mindre andet er aftalt.

Bestilling
Efter vi har modtaget din bestilling via telefon, email, online-formular eller tilsvarende, fremsender vi en ordrebekræftelse til den oplyste emailadresse.

Når du har modtaget ordrebekræftelsen, betragtes aftalen som endeligt indgået.

Koordinering
Medmindre andet er aftalt, vil vi kontakte dig en ca. 2 uger inden arrangementet, og aftale nærmere hvad angår holdinddeling, lokaler, opstart, vores ankomsttidspunkt m.m.

Har du nogle spørgsmål inden – eller ønsker du at aftale disse ting tidligere, er du altid meget velkommen til at kontakte os. Koordineringen foregår normalvis via telefon eller email.

Vi deltager gerne, via medhør på telefonen, i jeres eventuelle interne møder om arrangementet. Videomøder kan også arrangeres. Koordineringsmøder på stedet hvor arrangementet afholdes eller på jeres egen adresse, er normalvis ikke indeholdt i vores priser. Du er dog altid meget velkommen til at besøge os på vores kontor efter forudgående aftale.

Priser og betaling
Alle priser er angivet ekskl. moms og er baseret på betaling senest 7 dage efter arrangementsdato.

Fakturaen fremsendes normalvis pr. email (eller evt. EAN-nr.) inden arrangementet, når bindende deltagerantal foreligger, således der er tid til at behandle fakturaen og betaling kan ske rettidigt.

Såfremt der ønskes længere kredittid, pålægges fakturaen følgende administrationsgebyrer:

Arrangementsdato +30 dage
Fakturagebyr: 530 kr. ekskl. moms

Arrangementsdato +60 dage
Fakturagebyr: 970 kr. ekskl. moms

Såfremt vores bogholderi vurderer, at der ikke kan opnås kreditgodkendelse, skal betaling ske før arrangementet.

Ved større arrangementer (+100 personer) opkræves betaling i rater, der forfalder før og efter arrangementets afholdelse.

Afbestilling / flytning af dato foretaget af kunde
Ved aftalens indgåelse er denne bindende i sin helhed. Flytning af dato eller afbestilling kan foretages efter disse regler:

Opsummering:
* Generelt kan arrangementet flyttes u/b til ny dato frem til 1 måned før arrangement.
* Bindende deltagerantal gives senest 14 dage før arrangement.

Frem til 3 måneder før
Ja, vi flytter u/b
Ja
25% faktureres
Frem til 2 måneder før
Ja, vi flytter u/b
Ja
50% faktureres
Frem til 1 måned før
Ja, vi flytter u/b
Ja, dog max 30% nedjust.
75% faktureres
Frem til 14 dage før
Ikke muligt
Bindende antal 14 dage før
100% faktureres
Mindre end 14 dage før
Ikke muligt
Ikke muligt
100% faktureres
Ved flytning af dato tages forbehold for at vi kan levere på den ønskede nye dato. Ved flytning til senere dato fastholdes den oprindelige betalingsdato.

Foredrag eller andre bestilte tilvalg kan ikke flyttes eller afbestilles.

Ved større arrangementer (+100 personer) aftales andre betingelser for afbestilling / flytning. Typisk afregnes her en fast pris med et maksimalt deltagerantal.

Aflysning foretaget af Lykke & Co. A/S
Lykke & Co. A/S er i nedenstående tilfælde berettiget til at annullere aftalen helt eller delvist:

* I tilfælde hvor Lykke & Co. A/S anser arrangementet for uforsvarligt at gennemføre, f.eks. ved meget berusede deltagere.

* Såfremt kunden på dagen ændrer starttidspunktet, uanset grund, således Lykke & Co. A/S ikke vil kunne nå at gennemføre andre planlagte arrangementer planmæssigt.

Lykke & Co. A/S fraskriver sig ethvert ansvar for forhold der indtræffer og som ligger uden for vores rådighed, herunder force majeure, brand, indbrud, skybrud, snestorm eller ethvert ikke blot usædvanligt, men tillige ikke-forventeligt vejrforhold, brolukninger, færdselsuheld eller lignende trafikale problemer, naturkatastrofer, terror, uventede prisstigninger, samt ethvert andet force majeure lignende forhold. Dette gælder også sygdom eller dødsfald hos en af aktørerne eller dødsfald i dennes nærmeste familie.

Ovenstående gælder også såfremt disse forhold indtræffer for vores leverandører, aktører eller andre samarbejdspartnere.

Forsikring
Deltagerne er selv erstatningsansvarlige under deltagelse i spillene. Dvs. det er kundens egen forsikring der dækker.

Lykke & Co. A/S forbeholder sig retten til erstatning i medføre af erstatningsansvarsloven, såfremt udstyret beskadiges af kunden.

Tvist
Enhver tvist skal afgøres efter dansk ret i Retten i Odense.