ALT DET MED SMÅT

Forretningsbetingelser
og alt det der plejer at stå med småt!

Forretningsbetingelser

Nedenstående betingelser gælder for alle leverancer fra Lykke & Co. A/S, herunder spillene Assistancemelding Drab, Assistancemelding Røveri, Drabsafdelingen, Backpack Builders og Inventor Lab med mindre andet er aftalt.

Bestilling
Efter vi har modtaget din bestilling via telefon, email, online-formular eller tilsvarende, fremsender vi en ordrebekræftelse til den oplyste emailadresse.
Når du har modtaget ordrebekræftelsen, betragtes aftalen som endeligt indgået.

Koordinering
Medmindre andet er aftalt, vil vi kontakte dig en ca. 2 uger inden arrangementet, og aftale nærmere hvad angår holdinddeling, lokaler, opstart, vores ankomsttidspunkt m.m. Har du nogle spørgsmål inden – eller ønsker du at aftale disse ting tidligere, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Koordineringen foregår normalvis via telefon eller email. Vi deltager gerne, via medhør på telefonen, i jeres eventuelle interne møder om arrangementet. Videomøder kan også arrangeres.

Koordineringsmøder på stedet hvor arrangementet afholdes eller på jeres egen adresse, er normalvis ikke indeholdt i vores priser ( i Plus-udgaverne af nogle spil er der dog mulighed for at afholde et koordineringsmøde).  Du er dog altid meget velkommen til at besøge hos på vores vores kontor efter forudgående aftale.

Priser og betaling
Alle priser er angivet ekskl. moms og er baseret på betaling forud for arrangementet.
Faktura fremsendes via email og forfalder 7 dage inden arrangementets afholdelse.

Såfremt forudbetaling ikke er muligt, er der mulighed for at kreditgodkendte kunder kan betale efter arrangementet – mod følgende administrationsgebyrer:

Arrangementsdato +30 dage +530 kr. ekskl. moms
Arrangementsdato +60 dage +970 kr. ekskl. moms

Aflysning foretaget af kunde
Ved aftalens indgåelse er denne bindende i sin helhed. Aflyses et arrangement, betales som minimum følgende:

Afbestilling mere end 90 dage før arrangementsdato 25% af det samlede kontraktbeløb betales
Afbestilling 61-90 dage før arrangementsdato 50% af det samlede kontraktbeløb betales
Afbestilling 30 – 60 dage før arrangementsdato 75% af det samlede kontraktbeløb betales
Mindre end 30 dage før arrangementsdato 100% af det samlede kontraktbeløb betales

Enhver ændring i forhold til det i ordrebekræftelsen anførte, betragtes som afbestilling og eventuel genbestilling.
Foredrag eller andre bestilte tilvalg kan ikke afbestilles.

Aflysning foretaget af Lykke & Co. A/S
Lykke & Co. A/S er i nedenstående tilfælde berettiget til at annullere aftalen helt eller delvist:

  • I tilfælde hvor Lykke & Co. A/S anser arrangementet for uforsvarligt at gennemføre, f.eks. ved meget berusede deltagere.
  • Såfremt kunden på dagen vælger at ændre starttidspunktet, uanset grund, således Lykke & Co. A/S ikke vil kunne nå at gennemføre eventuelt efterfølgende arrangementer andetsteds planmæssigt.

Lykke & Co. A/S fraskriver sig ethvert ansvar for forhold der indtræffer og som ligger uden for vores rådighed, herunder force majeure, brand, indbrud, skybrud, snestorm eller ethvert ikke blot usædvanligt, men tillige ikke-forventeligt vejrforhold, brolukninger, færdselsuheld eller lignende trafikale problemer, naturkatastrofer, terror, uventede prisstigninger, samt ethvert andet force majeure lignende forhold. Dette gælder også sygdom eller dødsfald hos en af aktørerne eller dødsfald i dennes nærmeste familie.

Ovenstående gælder også såfremt disse forhold indtræffer for vores leverandører, aktører eller andre samarbejdspartnere.

Forsikring
Deltagerne er selv erstatningsansvarlige under deltagelse i spillene. Dvs. det er kundens egen forsikring der dækker.
Lykke & Co. A/S forbeholder sig retten til erstatning i medføre af erstatningsansvarsloven, såfremt udstyret beskadiges af kunden.

Tvist
Enhver tvist skal afgøres efter dansk ret i Retten i Odense.