Alt det med småt

Forretningsbetingelser

Nedenstående betingelser gælder for alle leverancer fra Lykke & Co. A/S med mindre andet er aftalt.

Lykke & Co. A/S - teambuilding og firmaarrangementer

Bestilling

‍Efter vi har modtaget din bestilling via telefon, email, online-formular eller tilsvarende, fremsender vi en ordrebekræftelse til den oplyste emailadresse.
Når du har modtaget ordrebekræftelsen, betragtes aftalen som endeligt indgået.

Hvad sker efter bestilling?

‍Medmindre andet er aftalt, vil vi kontakte dig en ca. 2 uger inden arrangementet, og aftale nærmere hvad angår holdinddeling, lokaler, opstart, vores ankomsttidspunkt m.m. Såfremt du har bestilt med mindre end 2 uger til arrangementet, kontakter vi dig hurtigst muligt. 

Har du nogle spørgsmål inden arrangement – eller ønsker du at aftale disse ting tidligere, er du altid meget velkommen til at kontakte os. 

Planlægning / koordinering foregår normalvis via telefon eller email. Vi deltager gerne, via medhør på telefonen, i jeres eventuelle interne møder om arrangementet. Videomøder kan også arrangeres. Koordineringsmøder på stedet hvor arrangementet afholdes eller på jeres egen adresse, er normalvis ikke indeholdt i vores priser. Du er dog altid meget velkommen til at besøge os på vores kontor efter forudgående aftale.

Ved større arrangementer, indkalkulerer vi ofte besøg på lokationen. 

Priser og betaling

‍Alle priser er angivet ekskl. moms og er baseret på betaling senest 7 dage efter arrangementsdato.

Ca. 14 dage før arrangementdatoen fremsendes faktura og betalingslink til kortbetaling. På fakturaen fremgår også kontooplysninger, IBAN m.m. 

Fakturaen og betalingslink fremsendes normalvis pr. email (eller evt. EAN-nr.) inden arrangementet, når bindende deltagerantal foreligger, således der er tid til at behandle fakturaen og betaling kan ske rettidigt.

Såfremt der ønskes længere kredittid, pålægges fakturaen følgende administrationsgebyrer:

 • Arrangementsdato +30 dage: Fakturagebyr: 530 kr. ekskl. moms
 • Arrangementsdato +60 dageFakturagebyr: 970 kr. ekskl. moms
 

Såfremt vores bogholderi vurderer, at der ikke kan opnås kreditgodkendelse, skal betaling ske før arrangementet.

Ved større arrangementer (+100 personer) opkræves betaling i rater, der forfalder før og efter arrangementets afholdelse.

‍Afbestilling / flytning af dato foretaget af kunde

‍Ved aftalens indgåelse er denne bindende i sin helhed. Flytning af dato eller afbestilling kan foretages efter disse regler:

Opsummering:

 • Generelt kan arrangementet flyttes u/b til ny dato frem til 1 måned før arrangement.
 • Bindende deltagerinterval gives senest 14 dage før arrangement.


Mere end 90 dage før arrangementsdato

 • Ændring af deltagerinterval: Ja.
 • Flytning af dato: Ja, vi flytter u/b.
 • Aflysning: 25% faktureres.
 

Fra 90 dage til og med 31 dage før arrangementsdato

 • Ændring af deltagerinterval: Ja.
 • Flytning af dato: Ja, vi flytter u/b.
 • Aflysning: 50% faktureres.
 

Fra 30 dage til og med 14 dage før arrangementsdato

 • Ændring af deltagerinterval: Ja.
 • Flytning af dato: Ja, vi flytter u/b.
 • Aflysning: 50% faktureres.
 
Mindre end 14 dage før arrangementsdato
 • Ændring af deltagerinterval: Nej.
 • Flytning af dato: Nej.
 • Aflysning: 100% faktureres.
 

Ved flytning af dato tages forbehold for at vi kan levere på den ønskede nye dato. Ved flytning til senere dato fastholdes den oprindelige betalingsdato.

Foredrag eller andre bestilte tilvalg kan ikke flyttes eller afbestilles.

Ved større arrangementer (+100 personer) aftales andre betingelser for afbestilling / flytning. Typisk afregnes her en fast pris med et maksimalt deltagerantal.

‍Aflysning foretaget af Lykke & Co. A/S

‍Lykke & Co. A/S er i nedenstående tilfælde berettiget til at annullere aftalen helt eller delvist:

 • I tilfælde hvor Lykke & Co. A/S anser arrangementet for uforsvarligt at gennemføre, f.eks. ved meget berusede deltagere.
 • Såfremt kunden på dagen ændrer starttidspunktet, uanset grund, således Lykke & Co. A/S ikke vil kunne nå at gennemføre andre planlagte arrangementer planmæssigt.
 

Lykke & Co. A/S fraskriver sig ethvert ansvar for forhold der indtræffer og som ligger uden for vores rådighed, herunder force majeure, brand, indbrud, skybrud, snestorm eller ethvert ikke blot usædvanligt, men tillige ikke-forventeligt vejrforhold, brolukninger, færdselsuheld eller lignende trafikale problemer, naturkatastrofer, terror, uventede prisstigninger, samt ethvert andet force majeure lignende forhold. Dette gælder også sygdom eller dødsfald hos en af aktørerne eller dødsfald i dennes nærmeste familie.

Ovenstående gælder også såfremt disse forhold indtræffer for vores leverandører, aktører eller andre samarbejdspartnere.‍

Forsikring

‍Deltagerne er selv erstatningsansvarlige under deltagelse i spillene. Dvs. det er kundens egen forsikring der dækker.

Lykke & Co. A/S forbeholder sig retten til erstatning i medføre af erstatningsansvarsloven, såfremt udstyret beskadiges af kunden.

Tvist

‍Enhver tvist skal afgøres efter dansk ret i Retten i Odense.