VIGTIGHEDEN AF SAMARBEJDE OG KOMMUNIKATION

Utraditionel samarbejdsøvelse

Samarbejde er ikke altid nemt og det kræver øvelse. Man kan ikke fra den ene dag til den anden skabe et godt samarbejde, men man kan gøre noget aktivt for at holde fokus på samarbejdet kollegaerne imellem.
Vi har flere forskellige kriminalsager – både virtuelt og fysisk, hvor temaet er den ydre fælles referenceramme, men udbyttet af samarbejdsøvelsen har fokus på samarbejde og kommunikation. Lægger I stor vægt på udbyttet af samarbejdsøvelsen anbefaler vi, at I spiller I dagtimerne.

Mødes I fysisk anbefaler vi spillet Assistancemelding Drab, som er en utraditionel og spændende samarbejdsøvelse, hvor deltagerne skal opklare et mord! Alt tyder på selvmord, men der er dukket nye spor op, der peger i retning af en forbrydelse… Denne samarbejdsøvelse fungerer virkelig godt til at illustrere vigtigheden af samarbejde og kommunikation, da holdene sidder med hver deres område af efterforskningen. Holdene skal derfor både samarbejde holdvis, men også samarbejde på tværs af holdene for at løse sagen.

Skal relationerne til ens kollegaer styrkes samtidig med at fokus på virksomhedens kultur og værdier øges, anbefaler vi spillet DILEMMA, som i den grad giver en god forståelse for andres synspunkter og skaber en virkelighedsnær og fælles referenceramme. Spillet findes både i fysisk og virtuel udgave.

Mødes I virtuelt kan vi anbefale Shadow Hotel, Flight #CB702 eller Operation Desert Survivors, hvor der en god balance mellem underholdning og samarbejde. Ved at investere tid og ressourcer på disse samarbejdsøvelser kan I på arbejdspladsen eller i virksomheden opbygge et mere effektivt og sammenhængende team, der er bedre rustet til at tackle udfordringer og nå fælles mål.

Samarbejdsøvelse
+4.800 arrangementer afholdt