VERDENS SUNDHEDSDAG - 7. APRIL

Aktiviteter, spil og events til World Health Day

Verdens sundhedsdag (World Health Day), der fejres den 7. april, er en global begivenhed, der sætter fokus på et specifikt sundhedstema og fremmer handling for at forbedre global sundhed.

Virksomheder kan bruge denne dag til at engagere medarbejdere og kunder i sundhedsfremmende aktiviteter og skabe en sundere arbejdsplads.

Herunder ses de af vores spil og aktiviteter, som passer særligt godt til  et firmaarrangement i forbindelse med Verdens Sundhedsdagen.

World Health Day | 7. april
+4.800 arrangementer afholdt

Et medarbejderarrangement i anledning af World Health Day kan bidrage positivt til medarbejdertrivslen.

Som det fremgår herover, har vi har flere flere forskellige aktiviteter og spil, der passer godt til dette tema, og som på forskellig vis kan være medvirkende til at fremme medarbejdernes trivsel og mentale sundhed. Dette kan mindske sygefravær og øge produktiviteten. Samtidig signalerer virksomheden omsorg for medarbejderne og styrker deres loyalitet og tilknytning.

Et sådant arrangement på Verdens Sundhedsdag skaber også en mulighed for teambuilding og derigennem styrke det sociale bånd blandt kollegaerne. Samlet set kan et velplanlagt medarbejderarrangement på World Health Day både gavne virksomhedens resultat og medarbejdernes trivsel.