BÅDE SAMMEN OG HVER FOR SIG?

Hybrid teambuilding, aktiviteter og events til virksomheder

Et hybrid-arrangement kombinerer fysisk og virtuel tilstedeværelse, hvor nogle af deltagere er samlet på en fysisk lokation, mens andre deltager online / virtuelt via en digital mødeplatform.

Dette muliggør en blanding af interaktion og engagement på tværs, hvilket er særligt nyttigt og fleksibelt i møder, konferencer og events, hvor man eksempelvis gerne vil inddrage udenlandske kollegaer eller samarbejdspartnere.

Ved et hybrid-arrangement bliver deltagernes geografisk placering underordnet og tilgængeligt for alle.

Vi har stor erfaring I at lave hybrid arrangementer, som er involverende og sikrer en sjov fælles oplevelse.

Hybrid
+4.800 arrangementer afholdt

Hvad skal jeg vælge?

Som det ses herover har vi allerede flere spil / events, som er velegnet til hybride arrangementer, ligesom vi gerne en særlig løsning for jer.

Hvad vi konkret vil anbefale afhænger af flere forskellige faktorer. F.eks. hvor mange deltagere I er samlet fysisk, og hvor mange der deltager virtuelt. Ligeledes kan det være afgørende om alle taler samme sprog, og hvordan forholdene på lokationen er.

Vi tager meget gerne en snak, hvor vi kan drøfte jeres ønsker og mulighederne nærmere.

Styrk sammenholdet

Hybrid teambuilding og hybride indslag bidrager til at styrke relationerne mellem medarbejderne og er medvirkende til at skabe et mere sammenhængende og samarbejdsorienteret arbejdsmiljø. Selv når teamet er adskilt af store geografiske afstande - eller taler forskellige sprog.